5Ps

Purpose /‘pɜːpəs/

A vállalat minden intézkedésének és döntésének egy világos, érthető és nyomon követhető cél érdekében kell történnie. Ez határozza meg, hogy milyen irányba haladunk, és annak a döntésnek, hogy energiánkkal és a motivációnkkal elkötelezzük magunkat egy vállalat, egy pozíció, egy döntés vagy egy változás mellett. Ha ez a fajta cél nincs meg, az eredménynek nem lesz értelme, jelentősége – ami kritikus hatással van az elkötelezettségre, a motivációra és az azonosulásra. A vezetőség közvetíti a célt és gondoskodik azok megvalósításáról.

Perspectives /pəˈspɛktɪvs/

A perspektívák megmutatják, mit rejt a jövő. Új dolgokra irányítják a figyelmet. Vonzó víziókat, stratégiákat és célokat tesznek lehetővé.

Erősítjük a multi-perspektivitást, és integráljuk az Ön ügyfeleinek, alkalmazottainak és szolgáltató partnereinek nézőpontjait, valamint hozzátesszük saját szakértelmünket is.

Úgy cselekeszünk, hogy bővítsük a lehetőségeket. Nyíltan tisztázzuk az elképzeléseket, világos, vonzó célokban állapodunk meg, és támogatjuk a vállalatokat a jövőbeli lehetőségekre fókuszáló keretfeltételek megteremtésében.

Potential /pə(ʊ)ˈtɛnʃ(ə)l/

A potenciál a jövő eszköze. Ez jelenti annak kiindulópontját, amit el lehet érni: az egyénekben, csapatokban, hálózatokban és szervezetekben rejlő lehetőségeket.

Felmérjük az egyének, csapatok, szervezeti egységek, vállalatok személyes és szervezeti potenciálját. Ennek során a rendelkezésre álló erőforrásokra és lehetőségekre fókuszálunk. Ily módon megtaláljuk a kihasználatlan kapacitásokat, és meghatározzuk a jövőben elvárt teljesítményt és megvalósítható célokat.

Performance /pəˈfɔːm(ə)ns/

Fejlődésre és haladásra van szükség a vállalat céljának megvalósításához – az értelem és a haszon láthatóvá válik.

Szolgáltatásainkban a rövid távú, mégis tartós, kézzelfogható előnyök keresése vezérel minket.

Hatékony folyamatokat hozunk létre, elfogadást teremtünk, mérhetővé tesszük a teljesítményt és a fejlődést, és elérjük a közösen meghatározott eredményeket.

Progress /ˈprəʊɡrɛs/

Fejlődésre és előrelépésre van szükség a vállalat céljának megvalósításához – a cél és az előnyök láthatóvá válnak.

Meggyőződésünk, hogy az emberek fejlődni akarnak, és hozzá akarnak járulni a vállalatok fejlődéséhez. Ahogy arról is meg vagyunk győződve, hogy az értékes vállalatok fontos előnyöket nyújtanak. Ha az emberek és a vállalatok közös fejlődése sikeres, abból a vállalkozóknak, a munkavállalóknak, az ügyfeleknek és a környezetnek egyaránt haszna származik.

A perspektívák megmutatják, merre vezet az út. Új dolgokra irányítják a figyelmet. Vonzó elképzeléseket, stratégiákat és célokat tesznek lehetővé.