Hatékony vezetőfejlesztési programok

  • Mi teszi a vezetést különösen értékessé vállalatunk számára?
  • Mitől fognak vezetőink egységesen viselkedni és cselekedni?
  • Mennyire tartják be vezetőink a munkáltatói márkánk ígéretét?

Egy hatékony vezetőfejlesztési program lehetővé teszi, hogy a vezetők pozitív módon találkozhassanak önmagukkal: kíváncsisággal és őszinte érdeklődéssel a személyes erősségek, lehetőségek, fejlesztendő területek, és nem utolsósorban a saját vakfoltok iránt. Ezek lépésről lépésre történő felfedezése és a saját vezetői szerephez való tudatos hozzáállás a hatékony önmenedzselés és a hiteles, fenntartható vezetés alapköve, még kihívást jelentő vezetői helyzetekben is.

A résztvevők saját vezetői céljukból kiindulva „Miért vagyok ebben a szerepben, mi a vezetői munkám értelme?” megvizsgálják a “Befolyásolási Körüket”: a feladatok, szerep követelmények és a vállalatnak és személyiségüknek megfelelő vezetői eszközök, módszerek elemzésével.

Sikeres implementálás

Minden program csak annyira jó, amennyire hatással van a résztvevők mindennapjaira és környezetére. A képzéseken ezért a résztvevők mindennapi munkájából vett konkrét esetekkel és megoldandó feladatokkal dolgozunk, a fókusz a megvalósíthatóság megtervezésén van. A vezetőfejlesztési programok akkor a leghatékonyabbak, ha a résztvevők, a vezetőik és a HR a képzések előtt, között és után is törekednek a mindennapi vezetői gyakorlatba átültetni a program során tanultakat.
 

Ábra: Fókuszban a megvalósítás

Eljárás

1. Célok, Leadership Brand és vezetői kompetenciák mint alapok

Az Ön vállalati célkitűzései, vezetői márkája, vezetői elvei, kompetenciái és eszközei képezik az alapját és kiindulópontját a vezetői program koncepciójának – vagy a megváltozott igényeknek megfelelően közösen fejlesztjük ki őket. Erre építve, Önnel együtt dolgozunk ki koherens vezetőfejlesztési stratégiát, hosszú távú fejlesztési célokkal.

2. Helyzetmeghatározás

A helyzetmeghatározással – a (jövőbeli) sikerrel kapcsolatos kompetenciák és helyzetek alapján – lehetővé tesszük a résztvevők számára, hogy jelenlegi szerepfelfogásukkal foglalkozzanak, hogy azt „láthatóvá”, „érthetővé” és ezáltal átgondolhatóvá tegyék. Az teljes eredmény áttekintést nyújt az erősségekről és a fejlesztendő területekről minden résztvevő számára egyénileg és az adott célcsoportra vonatkozóan, illetve több fordulóban áttekintést nyújt a vállalat „vezetői környezetéről”.  A jelenleg megélt (és a munkatársak által megtapasztalt) vezetési normák láthatóvá válnak. Az egyéni profilban egyértelmű erősségek, lehetőségek és fejlesztendő területek vannak megnevezve, amelyeken az egyes résztvevők a vezetői program keretében fejlesztési ajánlásokkal dolgozhatnak.

3. Koncepció

A helyzetmeghatározás eredményei alapján, ideális esetben a HR-rel közösen és a résztvevők visszajelzései alapján, kialakítják az aktuális vezetői program koncepcióját, és értékelhető eredményekkel látják el. A tartalmak és formák személyre szabottak. A meglévő, sikeres, az Ön vállalatánál már bevált formákra építünk, azokat adaptáljuk, vagy új formákat dolgozunk ki Önnel közösen, hogy optimális támogatást nyújtsunk a program céljainak eléréséhez.

4. Személyes fejlődési terv

A vezetői márka tekintetében most már mindenkinek van személyes kompetencia-fejlesztési útvonala, figyelembe véve az egyéni hajlamokat. Az egyéni kompetenciafejlesztés személyre szabott iránytűjével a résztvevők tudatosan és saját felelősségükre használhatják a programajánlatokat tréningek, projektek, tanulási utak, kísérő coaching/sparring és tanácsadás formájában. Az, hogy a megvalósítás jelenléttel, kültéri elemekkel vagy virtuálisan, illetve hibrid módon zajlik, illetve hogy az egyéni coaching mellett munkakövető shadowing/mentorálás is jelen van-e, releváns része a koncepcionális munkának. A gyakorlatias megoldások mellett a résztvevők konkrét fejlesztési céljai is a középpontban állnak.

5. Képzés és Coaching

A vezetés kommunikáción keresztül történik – a képzés a csoport használatáról szól: önmagunk megmutatása, visszajelzést kapni, bővíteni a tudást, kipróbálni új dolgokat, a visszajelzést újra felhasználni és integrálni. Minden környezetben mindenki egyformán visszajelzést ad és kap, hogy a közös tanulás biztonságos és moderált környezetben valósuljon meg.

Példaértékű képzési és coaching-témák a vezetői programokból, amelyek egyénileg igazíthatók és kombinálhatók:

6. Értékelés

Minden vezetői program rögzítésének lényeges mozgatórugója az értékelés és a programból nyert felismerések felhasználása a résztvevők számára egyénileg, valamint a vezetés és a HR számára. Ami a formát illeti, a fejlesztési központ elemeit tartalmazó értékelő műhelyek, a 360°-interjúk és a fókuszcsoportokkal kiegészített munkavállalói felmérés alkalmazása sikeresnek bizonyult, ideális esetben olyan értékelő csoporttal kombinálva, amely a „szigorú tényeket” is bevonja az értékelésbe, mint például a célok elérésének szintjét, a fluktuációs számokat és a tehetségek kinevezését.

Ezek a témák is érdekelhetik:

Goebel Katja_neu
Katja Goebel
Kapcsolat