Vezetési alapelvek és kultúra

 • Melyek a vezetés alapelvei a vállalatunknál?
 • A vállalat lefektetett vezetési elvei tükrözik a vállalati kultúrát?
 • Miről ismerne fel valaki egy csúcsvezetőt a cégünkben?

A közösen megtervezett és kialakított, jó vezetés a sikeres vállalatok sarokköve. Olyan térképre van szükség, amely eligazítást és támogatást nyújt nehéz helyzetekben a fiatal vagy új vezetők számára is. A vezetői elvek csak annyira jók, amennyire a gyakorlatban alkalmazzák őket. Ha hiányzik a megértés, akkor erőtlenek maradnak, és ha ellentmondanak annak a kultúrának, amelyben alkalmazzák őket, akkor nagy erőfeszítésre lesz szükség a megvalósításukhoz.

A vezetés egyre több ember között oszlik meg – legyen szó mellérendelt vezetési helyzetekről, agilis szervezetekről vagy változó összetételű projekt csapatokról. Ez megköveteli egyrészt, hogy mindenki rugalmasan tudjon különböző szerepeket betölteni, függetlenül a saját pozíciójától, másrészt azt is, hogy legyen egy közös fogalmuk arról, mi számít vezetésnek.

Mindig is igaz volt, hogy a jó vezetésnek húzóerőt kell teremtenie, nem pedig nyomást: az utóbbival egészen a közelmúltig egész jól lehetett boldogulni. A jelenlegi munkaerőpiaci helyzet azonban azt mutatja, hogy a legjobbak megnyeréséhez és hosszú távú megtartásához lelkesedésre, együttműködésre, fejlődésre és önmegvalósításra való lehetőségre, illetve a munka és a magánélet egyensúlyára van szükség. Mindez az eredménykényszer és az általános üzleti környezet nagy kihívásai mellett próbára teszi a vezetők tűrőképességét. Olyan, koherens vezetési elvek és egy közösen elfogadott vezetési kultúra mentén kialakított keretrendszerre van szükség, amely eligazítást és támogatást nyújt a hosszabb ideig tartó válsághelyzetekben, hogy konstruktívan és az adott helyzetnek megfelelő módon lehessen cselekedni. Az összes vezető által megértett, elfogadott és hitelesen képviselt vezetési elvek jelentik azt az alapot, amelyen az új, minden hierarchián átívelő együttműködés sikeresen kialakulhat és fejlődhet.

A fejlődés szintjei

* A fejlődés szintjei, a Dilts-féle neurologikai szintek alapján

Ahhoz, hogy megértsük, honnan induljunk, minden szintet figyelembe kell venni, így általában a fejlesztést “felülről” kezdjük.

Eljárás

Megalakulásunk óta számos fejlesztési folyamatot hajtottunk végre a Leadership Principles és a Leadership Competencies terén, amelyek mindegyikét kifejezetten a vállalattal közösen fejlesztettük ki.

A vezetési elvek kialakításának lehetséges megközelítése:

A fejlesztés egy közös folyamat, amely figyelembe veszi a vállalati környezetet és a jelenlegi vezetők érettségi szintjét, valamint a közösen kialakított célképet. A célkép kialakítása irányadó kérdések  alapján történik.

 • Hová vagy mire vezetjük a munkatársainkat – és kik ők, vagy mire van szükségük ahhoz, hogy jól megérkezzenek oda?
 • Milyen stílust szeretnénk kialakítani, hogy megfeleljünk a célképünknek?
 • Milyen személyiségek viszik előre a vállalatunkat, kik a kulcsemberek, és hogyan kezeljük a tipikus igényeket?
 • Hogyan hozunk döntéseket?
 • Hogyan alakítsunk ki vagy tűzzünk ki célokat?
 • Hogyan oldunk meg konfliktusokat, és hogyan segítjük elő az egyes alkalmazottak vagy csapatok fejlődését?
 • Milyen hibakultúrára van szükségünk a teljesítmény eléréséhez, valamint az innováció és a kreativitás elősegítéséhez?
 • Hogyan kommunikálunk a mindennapokban és a stratégia szempontjából?
 • Hogyan ismeri fel az új alkalmazott az uralkodó vezetői kultúrát?

Minél élénkebb és őszintébb vezetési elvek kerülnek megvitatásra és kidolgozásra, annál valószínűbb, hogy a vezetési kultúra ezen az alapon fog kialakulni. Ehhez őszinte megfigyelésre és megélt szokásokra vagy rituálékra van szükség, amelyek iránytűként szolgálnak az egyes vezetők számára, és a mindennapi életben is érzékelhetőek. Sok vezető számára ez a folyamat új felismeréseket és új követelményeket is eredményez, amelyek személyes fejlődést és új vezetői készségeket igényelnek. A folyamatnak éppen itt nem szabad véget érnie hanem kötelező érvényű fejlesztési célokban és intézkedésekben kell megállapodni. Az éves cikluson belüli rendszeres elmélkedési kitérők, amelyek a vezetés témájára összpontosítanak, szintén alapvető fontosságúak a hatékonyság szempontjából.

Ezek a témák is érdekelhetik:

Goebel Katja_neu
Katja Goebel
Kapcsolat