In-Depth SOULution a Szemléletváltás szolgálatában

  • Hogyan tudjuk ténylegesen megváltoztatni az attitűdöt, a gondolkodásmódot és a módot, ahogyan dolgozunk?

  • Hogyan érhetjük el, hogy az emberek ne csak túléljék, hanem meg is éljék a változást?

  • Mit tehetünk, hogy nehéz érzések esetén is valódi elköteleződés szülessen, és ne csak sodródás?

A legtöbb szervezeti változás azért vall kudarcot, mert sok vezető még mindig úgy kezeli a szervezeteket és a változás folyamatát, mintha azok rendezett rendszerek lennének. Ezért gyakori a túlzott leegyszerűsítés, az ok-okozati összefüggések figyelmen kívül hagyása és a lineáris gondolkodás alkalmazása. Holott mind a szervezetek, mind a bennük dolgozó emberek komplex entitások, ami miatt a változásmenedzsment hagyományos eszközei nem, vagy csak korlátozottan működnek.

A nehézsége minden olyan változásnak, amely inkább a mélyebb rétegeket (attitűdök, gondolkodásmód) célozza, az, hogy könnyű belülről bezárkózni, ugyanakkor a felszínen (legalábbis átmenetileg) alkalmazkodni.

Miért van ez így?

Míg az ember szerepe vagy munkamódszere változhat, addig a legtöbb tényező nem vesz 180 fokos fordulatot. Könnyen lehet az a benyomásunk, hogy sok minden maradt a régi: a szervezet maga, a szervezet tevékenysége, a termék, a partnerek. Így lehetséges továbbra is úgy tenni, mintha a szervezeten belül semmi sem változott volna, miközben egy átmeneti jellegű, látszólagos alkalmazkodás történik.

„Persze, mert szeretem a céget, hűséges vagyok, de közben kivárok. Kivárom, míg minden visszaáll a régi kerékvágásba. Talán mindez csak egy újabb hóbort. Láttam már ilyet.”

Ez megtévesztő lehet, hiszen ez a hozzáállás a legtöbb esetben nem tudatos döntés eredménye, hanem a változás természetéből és az emberi psziché működéséből adódik.

Az in-Depth SOULutions mint integrált módszertan

Fontos különbséget tenni a változás két szintje között: a belső, azaz a pszichés és érzelmi tranzíció (hogy hogyan élik meg az emberek a változást) és a külső, azaz a szervezeti szintű változás között (szervezeti struktúra, pozíciók, szerepek, költségvetés stb.)

Figyelembe vettük a szervezet és az egyén komplexitását. Az emberi psziché azon mélyebb rétegeivel dolgozunk, amelyeket muszáj elérnünk ahhoz, valódi és tartós legyen a változás.

Fókuszunkban a meggyőződések, értékek, érzések és a gondolatok tudatos megfigyelése és az azokkal folytatott munka áll.

Ez azért fontos, mert növeli a mentális komplexitást, amely az új feltételekhez való alkalmazkodás kulcsa. Meghatározza, hogy az egyén milyen gyorsan és hatékonyan képes értelmezni és kezelni a külső és belső környezet kihívásait.

A több mint 10 éve kifejlesztett és folyamatosan finomított módszertanunkban dramatikus módszerekkel (playback, cselekvésorientált team coaching, improvizáció), valamint a szervezetfejlesztés, a pszichológia és a coaching eszközeivel dolgozunk integrált, rendszerszemléletű megközelítésben.

Folyamat

A gondos előkészítés a folyamat lényeges része. Interjúk, workshopok és on-the-job-módszerek segítségével gyűjtünk információkat a szervezetről és alkalmazottairól. Ennek során megértjük, hogy merre tart a szervezet, és mi az a jövőkép, amelynek elérésébe energiát fektetnek.

A kis csoportban végzett munka szintén fontos. Az öt-hat fős csoportok lehetővé teszik a bizalom kialakulását, és elegendő teret biztosítanak minden résztvevő számára.

Minden szakaszra egy egész napot vagy kétszer fél napot szánunk.

Ezek a témák is érdekelhetik:

Dénes Fruzsina_neu
Fruzsina Dénes
Kapcsolat