360° Visszajelzés

 • Vajon vezetési alapelveink a mindennapi munkában is érvényesülnek? Mennyire érzik úgy munkatársaink, hogy elismerjük a kompetenciáikat és támogatjuk őket mindennapi munkájukban?
 • Hogyan látják a vezetőket és a projektvezetőket a legfontosabb stakeholderek és együttműködő partnerek? Hogyan fejleszthetjük visszajelzési és vállalati kultúránkat?
 • Mire kell kiemelt figyelmet fordítanunk annak érdekében, hogy a visszajelzést adók bátran adjanak visszajelzést úgy, hogy az hasznos legyen a visszajelzés címzettjei számára, a tervezés, kommunikáció és a megvalósítás során egyaránt?
 • Milyen folyamat teszi lehetővé, hogy a több perspektívát magába foglaló visszajelzés (180°/270°/360° visszajelzés) teljes mértékben megvalósulhasson?

A 180°/ 270°/360°-os visszajelzés keretében a vezetők, projektvezetők, adott szerepkört betöltő munkatársak magatartásának releváns elemeiről alkalmazottaikat, feletteseiket, kollégáikat és amennyiben lehetséges, ügyfeleiket kérdezzük meg. A különböző szemszögeknek köszönhetően a visszajelzést kapó fél különösen átfogó képet kap magatartásáról, illetve arról, milyen benyomást kelt másokban.

Ábra: Akik visszajelzést adnak – 360°-os visszajelzés: ha a visszajelzést adók a felettesek és az alkalmazottak, 180°-os visszajelzésről beszélünk, ha kollégák is részt vesznek benne, 270°-os a visszajelzés, és végül az ügyfél nézőpontjának bevonásával lesz 360°-os.

Háromféle 360°-os visszajelzési módszert alkalmazunk eredményesen:

 • Kvantitatív:: internetes kérdőív, amellyel gyorsan, sok személytől kapunk visszajelzést egy vezetőről.
 • Kvalitatív:előre kiválasztott személyek egy bizalmas, személyes beszélgetés keretében adnak részletes visszajelzést a vezetőről kialakult benyomásukról és az általuk megfigyelt viselkedéséről.
 • Integrált: a kvantitatív és a kvalitatív módszerek kombinációja.

A 360°-os visszajelzés olyan fejlesztési eszköz,

 • amely értékes visszajelzéstad az érintettnek a mások által érzékelt kompetenciáiról és a másokban róla kialakult képről.
 • amelynek eredménye megalapozhatja a még hatékonyabb közös munkát.
 • amelynek összegzett eredményeiből a HR vezetők rálátást kapnak a vállalaton belül rendelkezésre álló kompetenciákról valamint iránymutatást a fejlesztési szükségletekkel kapcsolatos tervezéshez.
 • amelyinformációkkal szolgál, miként lehet optimalizálni a kapcsolódó vállalati területeken, illetve a szolgáltatási lánc egészében.
 • amelynek sikeres végrehajtása hozzájárul a nyílt és bizalomra épülő vezetési/vállalati kultúra fejlődéséhez.
   

Ugyanakkor ez egy jelentős beavatkozás, amelyet figyelembe kell venni annak előkészítése, kommunikálása és körültekintő megvalósítása során, az elvárások világos megfogalmazása és teljesítésük nyomon követése érdekében.

Megközelítés

Ábra: A 360°-os visszajelzés megvalósítása

A kérdőív

A kérdőív az első mérföldkő egy hosszabb folyamatban, amelyben központi szerepet játszik a bizalom, a kommunikációs képességek és végül, de nem utolsósorban a személyes benyomás.

1. Tartalmi kérdések

Pontosan miről várunk visszajelzést az alkalmazott rendszerek alapján (kompetencia mátrix, értékelő rendszerek, értékek, küldetés, vezetési alapelvek stb.)?

2. Formai kérdések

Kiknek adjunk visszajelzést? Hányan adjanak visszajelzést az egyes visszajelző csoportok felsővezetőjén kívül?

3. Az eredmények értékelése és visszajelzése

 • Ki értékeli ki az eredményeket és adja át azoknak, akiknek a visszajelzések szólnak?
 • Hogyan biztosítható a titoktartás és az objektivitás?
 • Milyen formában számoljunk be az eredményekről a visszajelzést kapó, illetve a visszajelzést adó feleknek (pl. személyes beszélgetés, írásos beszámoló, telefonos megbeszélés, csoportos workshop)?
4. Elfogadás

Ahhoz, hogy az eszközt minél jobban elfogadják a visszajelzést kapók és adók egyaránt, a fentieken túl az alábbiakra is oda kell figyelni:

 • Önkéntes vagy kötelező: a vezetők és/vagy visszajelzést adók önkéntes vagy kötelező alapon vesznek részt a 360°-os visszajelzésben?
 • Névvel vagy név nélkül: a visszajelzést adók anonim módon mondhatják el véleményüket, vagy sem? Ki értékeli ki az eredményeket?
 • A módszer fenntarthatósága: hogyan mérjük a hatékonyságot és értékeljük a módszert? Ki gondoskodik arról, hogy az eredmények nyomán fejlesztési intézkedések fogalmazódjanak és valósuljanak meg?

Itt is támogatást nyújtunk az eredmények konstruktív és megoldásorientált kezeléséhez a csapatban.

Ezek a témák is érdekelhetik:

Alexandre Iellatchitch
Kapcsolat