Csapatépítés

 • Hogyan lehet újra izgalmassá tenni a közös munkát a csapatban és javítani az együttműködést a csapattagok között?
 • Hogyan alakítsuk át a csapatunkat? Ki milyen szerepet vállal? Mely szerepek hiányoznak? Melyek azok a problémák, amelyek rendszeresen felmerülnek és így rontják a teljesítményt?
 • Hogyan válnak gyorsan eredményessé az újonnan alakult csapatok?

A csapatokat a közös fejlesztési folyamatok révén jelentősen lehet támogatni abban, hogy produktív, proaktív egységgé és egyfajta „otthonná” váljanak a szervezeten belül.

A csapatok számára az összetett feladatok és a hosszabb távú projektek jelentik a nagy(obb) kihívást, amikor nem az egyének szakértelmén múlik a siker, hanem az interakciókon és a csapat valamennyi tagja széles körű ismereteinek, tudásának és készségeinek optimális alkalmazásán. A nagy teljesítményre képes csapatok (High Performance Teams) rendelkeznek az alábbiakkal:

High Performance Teams
 

Az 5P csapatépítés 4 lépése:

1. A megbízás pontos meghatározása

Tisztázzuk a feladatokat és a célokat, mélyinterjúkat készítünk, hogy megismerjük a csapattagok és a vezetők különböző nézőpontjait és felfogását. Néha hasznos lehet még a reflexiót segítő eszközök vagy online felmérések bevonása is.

2. Tervezés

A csapattagok egyéni szempontjai alapján egy átfogó képet alakítunk ki a tartalmi és a társas kihívásokról, valamint egy hatékony megközelítést dolgozunk ki. Az időkeretet (és a szervezeti keretet) az ügyféllel közösen határozzuk meg a jelenlegi helyzet és a célok alapján.

3. Workshop

Olyan egyedi workshopot tervezünk, amely intenzív párbeszédet, reflexiót, jó hangulatot és strukturált munkát biztosít. A hangsúly néha a tartalmi és kognitív megközelítéseken van, máskor pedig érdemes a csapatot kizökkenteni a napi rutinból, így teret engedve az új ötleteknek, nyitott és bizalmas légkörben.

A klasszikus workshop elemeket kreatív módszerekkel kombináljuk, a természetet mint munkaterületet és szükség esetén az outdoor elemek szakértőit is bevonjuk.

4. Utókövetés:

A mindennapi gyakorlatba való átültetés biztosítása érdekében 6-12 héttel később egy utánkövető megbeszélést tartunk, amelyre vonatkozóan a workshopon egyértelmű implementációs célokat határozunk meg.

Folyamat- és célorientált módon dolgozunk Önnel és csapatával a következő tartalmakon:

 • Fókusz meghatározása
 • Prioritások meghatározása
 • Szerepek meghatározása
 • Elvárások (és teljesítmény) meghatározása
 • Visszajelzés
 • Kommunikációs minták elemzése és fejlesztése
 • Véleményalkotás és döntéshozatal
 • Emóciók és hatásaik a csapatban és annak környezetében
 • Konfliktusok/feszültségek a csapatban

Kognitív és analóg módszereket alkalmazunk, gyakorlatorientált feladatokkal dolgozunk, reflexióra biztatunk és támogatjuk a gyakorlatba való átültetést. A potenciál elemzéseket és a reflexiót segítő eszközöket a jobb megértés és a közös fejlődés katalizátoraként használjuk.

Örömmel integráljuk a természetet és a mozgást a csapatfejlesztési folyamatba. Nagy hangsúlyt fektetünk mindezeknek a mindennapi gyakorlatba történő hatékony átültetésére.

Amikor csapatfejlesztési intézkedésekre van szükség:

 • Csapatépítés változások után
 • Csapatépítés tartalmi vagy szervezeti változások előtt/után
 • Csapatépítés konfliktusok és feszültségek esetén
 • Kooperációs workshop más csapatokkal
 • Visszatekintések és reflexiót segítő workshopok
 • Workshop csapatok számára az éves tervezéshez

Ezek a témák is érdekelhetik:

Halwax Julia_neu
Julia Halwax
Kapcsolat