Tehetségek azonosítása

  • Tudja, melyek azok a kulcskompetenciák, amelyekre munkatársainak szüksége van a vállalati siker előmozdításához?
  • És hogy kik azok a munkatársak, akik a leginkább alkalmasak e kompetenciák elsajátítására?

Olyan folyamatokat fejlesztünk, amelyek segítségével láthatóvá válnak a tehetségek. Önnel együttműködve megtaláljuk vállalatánál azokat az embereket, akikben megvan a lehetőség arra, hogy elsajátítsák a vállalat jövőbeli sikerének szempontjából kritikus kompetenciákat. Diagnosztikai szakértőként felméréseket végzünk a potenciál, a hatás és a fejlődés témakörében, és fejlesztési folyamatokat kezdeményezünk tehetségei, így vállalata számára. A vezetők is szerves részévé válnak a folyamatnak: a megfelelő eszközök és folyamatok segítségével fontos szerepet kapnak a tehetségek felfedezésében.

Módszer

A tehetségek azonosítása elengedhetetlenül fontos a munkatársaiban rejlő lehetőségek feltárásához, és az innovációt, növekedést és fejlődést középpontba helyező vállalati kultúra kialakításához. A folyamat hat lépésből áll:

1. A tehetség fogalmának meghatározása

Határozzuk meg együtt, hogy az Ön szervezetének mit jelent a tehetség fogalma! Milyen kompetenciák, magatartásformák és hatások különösen fontosak szervezete aktuális és jövőbeli fejlődése szempontjából?

2. A teljesítmény ciklus mint kiindulópont

Találja meg azokat a munkatársakat, akik aktuális munkakörükben tartósan kiemelkedő teljesítményt nyújtanak. Gyakran az elvárásokat rendszeresen túlszárnyaló, jól teljesítő munkatársak között találhatóak a tehetségek. Megtanítjuk, hogy ismerheti fel könnyen őket.

3. A teljesítmény dimenziói

Figyelje meg, ki, hogyan dolgozik csapaton belül. Ne csak az egyéni teljesítményre koncentráljon, hanem arra is, hogyan működnek együtt emberei egy csapatban. Segítünk, hogy a teljesítmény egyetlen lényeges dimenzióját se tévessze szem elől.

4. Visszajelzés

A visszajelzés az erősségek, a fejlesztendő területek és az egyéni fejlődést elősegítő intézkedések meghatározásának egyik legfontosabb eszköze. Segítünk, hogy az önreflexív visszajelzés formáit hatékonyan építse be a belső tehetséggondozási programba.

5. Development & Orientation Centers

A tehetségek azonosítása szükségszerűen a jövőbeli növekedési és fejlődési lehetőségek feltérképezéséről szól. Vállalata tehetségeinek azonosításához elengedhetetlen, hogy a külső diagnosztikai szakértők szorosan együttműködjenek a vállalat belső HR szakembereivel és vezetőivel, valamint magukkal a lehetséges tehetségekkel is. Nem túl célravezető a tehetségeket látszólag objektív folyamatokkal kísérleti nyúlként osztályozni. Mi a résztvevőket is bevonjuk a folyamatokba, és megfigyeljük, hogy mennyire értik a teljesítendő feladatokat, milyen hatást szeretnének elérni. Ez csak akkor lehetséges, ha ismertek a pontos célok és követelmények, minden nyílt és egyértelmű. A tehetségek láthatják, hogyan áll össze a megfigyelők értékelése, és megoszthatják saját meglátásaikat is. Függetlenül attól, hogy végül milyen előjelű visszajelzést kapnak, a tehetségek erőt és motivációt merítenek a folyamatból, és felismerik, hogyan képezhetik tovább magukat szakmai törekvéseik következetes és a vállalat célkitűzéseivel összhangban történő megvalósításához.

6. Fejlesztési kerekasztal

A fejlesztési kerekasztal a szervezet egészét tekintve ad rálátást a tehetségekre. Megalapozza a követelmények közös értelmezését, a tehetségek felfedezésének, fejlesztésének és megtartásának megosztott felelősségét, és így ideális esetben növeli az átjárhatóságot az egyes vállalati területek között a tehetségfejlesztésben.

Ezek a témák is érdekelhetik:

Mitterlehner Petra
Petra Mitterlehner
Kapcsolat